Resultado de imagen de imagenes aula magna uned vigo

Xurxo Rodríguez Pérez *

 

En datas recentes constituíuse con legalidade e lexitimidade plenas a área Metropolitana de Vigo, agrupación de Municipios que pretende dar cobertura na mellora de servizos a un hinterland de poboación próximo ao medio millón de habitantes e cuxo epicentro ineludible é o Municipio de Vigo, sequera por peso demográfico absoluto e relativo no conxunto da Área e nodo central de servizos.

Está claro que os beneficiarios das novas políticas metropolitanas poden tratarse global ou desagregadamente por colectivos diversos e específicos. Nalgún caso o Concello de Vigo en solitario xa se ten adiantado en atención e prestacións.

Un destes colectivos somos os alumnos da UNED e ben puidesen tratarse os nosos problemas como política sectorial do Área.

Vexamos algúns datos e consideracións:

1. Contamos cunha estimación aproximada de cinco mil alumnos no centro asociado de Pontevedra, dos cales descoñecemos o número exacto dos de Vigo e a súa área. Sería oportuno reclamar esa información á dirección do centro.

2. Dos ingresos ao orzamento daquel , non menos do corenta por cento procede da aportación das matrículas, canto representa de leste monto o importe abonado polos alumnos de Vigo e Área Metropolitana? . Ben estaría sabelo para que cando menos unha parte redundase en beneficio directo da Aula de Vigo.

3. Agora mesmo estamos en proceso de exames, sería moito pedir unha bonificación no transporte para os desprazamentos a Pontevedra e para aqueles que o fagan en servizo público unha sincronización do interurbano co enlace urbano Estación-Monteporreiro? . Ou ben estudar a opción de examinar na Aula de Vigo. Hoxe temos instalación.

4. Téñase presente que nos Estatutos fundacionais de UNED non se establece como sé obrigatoria dos centros asociados a condición de capital de provincia. O caso de Calatayud en Zaragoza ilústrao claramente.

5. O feito da distancia opera en detrimento do rendemento competitivo en exames do alumnado vigués e a súa área.

6. Agora estamos en proceso electoral interno a claustrais e axiña a delegados de facultades e escolas, que tal se consideramos a opción de constituír corpo electoral propio os matriculados na Aula de Vigo, Tui e a súa área aínda que actualmente non atopemos recoñecemento a esta condición?.

O anteriormente exposto son liñamentos básicos para unha reflexión coa ollada posta na acción ou decisión política. De ser asumidas como iniciativas metropolitanas e non ser tan sequera escoitados ou non sentirse interpelados os directivos de UNED, a opción da segregación cobrará forza, téñase claro que con ela ninguén sería prexudicado, pois Pontevedra conservaría o seu centro e pola contra Vigo sairía beneficiada.

En toda esta problemática a voz da Deputación naturalmente estaría presente. Novos tempos, novas políticas.

* Xurxo Rodríguez Pérez é analista político e presidente da A.C.G NO OLLO DO FURACÁN

Anuncio publicitario